M4

1 soupe, 1 salade, 6 maki saumon,
3 sushi assortis, 6 sashimi

15,80 €

Produits connexes