M7

1 soupe, 1 salade, 1 riz
14 sashimi assortis

13,50 €

Produits connexes